Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores Sfo

BIERSTED SKOLEFRITIDSORDNING

 

Målsætning

 

Med respekt og forståelse for, at børnene tilbringer en del af deres fritid i SFO'en, er det vores mål, at institutionen skal være en SFO, hvor alle føler sig trygge og har tillid til hinanden. SFO'en skal være et sted, hvor alle føler sig værdifulde.

Vores grundholdning er, at alle børn og voksne er ligeværdige. Ligeværdigt samvær styrker selvværdet hos den enkelte og danner grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet.

Disse områder vil vi i det daglige styrke gennem vekselvirkning mellem fri leg (den frie leg vægtes højest) og planlagte aktiviteter, hvor barnet kan inddrages i hele arbejdsprocessen.  Denne pædagogiske praksis gør, at barnet er med til at skabe sit eget liv og dagligdag i et ansvarligt og ligeværdigt samarbejde med andre børn og voksne. Desuden rustes barnet til at agere i det samfund, som det er en del af.

Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne, som i fællesskab med børnene kan være igangsættende og inspirerende til et aktivt og skabende miljø. Ligeledes ønsker vi, at glæde og godt humør præger vores dagligdag.

I vores pædagogiske arbejde bruger vi også traditioner, som skaber historie og fællesskab og kan være med til at skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i børnenes verden. Traditioner er en god måde at udvide kontakt og kendskab til hinanden, børnenes familier og SFO'en.

For at skabe helhed i barnets hverdag er det nødvendigt med et tæt og åbent samarbejde mellem barn, forældre, personale, skole, børnehaver og kulturforvaltning.

For at nå disse mål er det nødvendigt, at vi voksne hele tiden er fremsynede, engagerede og parate til at videreudvikle os.