Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Brochure om SFO'en

 

 

BIERSTED SFO

Idrætsvej 11, Biersted

9440 Aabybro

4191 3025

Billede fjernet.

 

 

BIERSTED SFO

 

Målsætning

 

Med respekt og forståelse for, at børnene tilbringer en del af deres fritid i SFO'en, er det vores mål, at institutionen skal være en SFO, hvor alle føler sig trygge og har tillid til hinanden. SFO'en skal være et sted, hvor alle føler sig værdifulde.

Vores grundholdning er, at alle børn og voksne er ligeværdige. Ligeværdigt samvær styrker selvværdet hos den enkelte og danner grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet.

Disse områder vil vi i det daglige arbejde styrke gennem vekselvirkning mellem fri leg (den frie leg vægtes højest) og planlagte aktiviteter, hvor barnet kan inddrages i hele arbejdsprocessen.  Denne pædagogiske praksis gør, at barnet er med til at skabe sit eget liv og dagligdag i et ansvarligt og ligeværdigt samarbejde med andre børn og voksne. Desuden rustes barnet til at agere i det samfund, som det er en del af.

Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne, som i fællesskab med børnene kan være igangsættende og inspirerende til et aktivt og skabende miljø. Ligeledes ønsker vi, at glæde og godt humør præger vores dagligdag.

I vores pædagogiske arbejde bruger vi også traditioner, som skaber historie og fællesskab og kan være med til at skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i børnenes verden. Traditioner er en god måde at udvide kontakt og kendskab til hinanden, børnenes familier og SFO'en.

For at skabe helhed i barnets hverdag er det nødvendigt med et tæt og åbent samarbejde mellem barn, forældre, personale, skole, børnehaver og kulturforvaltning.

For at nå disse mål er det nødvendigt, at vi voksne hele tiden er fremsynede, engagerede og parate til at videreudvikle os. 

 

 

Velkommen til

 

BIERSTED SFO

Idrætsvej 11, Biersted

9440 Aabybro

Telefon: 41913025

 

Åbningstid:

Hverdage: kl. 06.15 – 08.00 og kl. 13.35 – 16.54. Fredage dog til kl. 16.00.

 

På skolefridage med åbningstid: kl. 6.15 – 16.54. Fredage dog til kl. 16.00.

 

Opsynspligt:

For børn i SFO, 0 – 3. kl. er der opsynspligt. Dette vil sige, at der føres kontrol for fremmøde hver dag. Der skal meldes afbud fra hjemmet.

 

Beskeder:

Afbud og andet meddeles mellem kl. 7.00 og kl. 8.00.

Legeaftaler angives i komme/gå i AULA senest kl. 13.00.

 

Husk at give besked ved:

 

  • adresseændring

  • nyt telefonnummer.

  • nyt arbejde (med telefonnummer)

  • lægeskift

 

Forældresamtaler: 

Altid efter behov

 

Valg af modul

 

Morgenmodul:

Fra kl. 6.15 – 8.00 på skoledage. På skolefridage fra kl. 6.15 – 13.35.

 

Eftermiddagsmodul:

Fra skoletids ophør til kl. 16.54. Fredage dog til kl. 16.00.

På skolefridage fra kl. 8.00 – 16.54. Fredage dog til kl. 16.00.

 

Fuldtidsmodul:

Fra kl. 6.15 – 16.54. Fredage dog til kl. 16.00.

 

Taksterne er hængt op på opslagstavlen ved SFOén.

 

 

Blanketter til ind-/udmeldelse og ændringskemaer

 sker på www.jammerbugt.dk

 

Lukkedage:

Mellem jul og nytår

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Uge 28 - 29 – 30.

I disse perioder tilbydes koordineret fælles pasning i en børnehave i Aabybro, undertiden uden kendte voksne.

Den 24. december og Grundlovsdag er lukkedage uden fælles koordineret pasning.

 

Dagligdagen

 

Goddag/farvel:

Børnene skal sige goddag / farvel til en af personalet.

 

Morgenmad:

Indtil kl. 7.30 tilbyder vi havregrød, havregryn og cornflakes.

 

Eftermiddagsmad:

Egen madpakke spises efter endt skoledag i løbet af eftermiddagen.

 

Mobiltelefoner:

Biersted skole er mobilfri. Mobiltelefoner opbevares i aflåst rum.

 

Skiftetøj/sko:

Det er vigtigt, ikke mindst for barnets skyld, at der er skiftetøj, skiftesko, regntøj og – støvler (med barnets navn på - passende til årstiden) i skiftetøjskassen.

 

Beskeder/telefontid:

Beskeder sendes på Aula, i vigtige tilfælde kan beskeder ringes ind i tidsrummet 7.00 – 8.00.

 

Forsikring:

Forsikring dækkes af forældrenes ansvarsforsikring.

 

I SFO er det faste rytmer og rutiner, som præger hverdagen. Der udarbejdes ugeplan, som hænges op i SFO og er tilgængelig på Aula. Der er en fast sendevagt, som børnene skal sige farvel til. (Vi er gerne behjælpelige med at sende børnene til bestemte tider – dette angives i komme/gå i AULA. Personalet er gerne behjælpelig med at sende børnene til idræt/musik/fødselsdage o.l., men har ikke mulighed for at følge dem.

 

I SFOén kan du møde:

Afdelingsleder:                        Kari Drengsgaard Jensen

Pædagog/koordinator:            Heidi Harlund

Pædagog:                                Jonna Pedersen

Pædagog:                                Catrine Michno

Pædagog:                                Anne-Grethe Sørensen

Pædagog:                                Isabella Adler Jensen

Pædagog:                                Line Dalgaard

Pædagogmedhjælper:              Lise Jensen

Pædagogstuderende:               Laura Cravach Andersen

 

Mål og indholdsbeskrivelse kan ses på skolens hjemmeside www.bierstedskole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret: Marts 2024