Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde om den ekstra indsats

Kompetenceforum.

Skolens kompetenceforum er et forum, hvor der er mulighed for fælles refleksion over elevers trivsel og læring. Det kan være i forhold til en enkelt elev eller til en gruppe elever/ klasse. Hver måned afholdes kompetenceforummøde, hvor skolepsykolog, tale/ høre-konsulent, sundhedsplejerske, forebyggende socialrådgiver samt pædagogisk personale deltager. De forskellige fagpersoner hjælper med at sætte flere perspektiver på og dermed bringe flere mulige løsninger i spil. Forældre vil altid skulle give tilladelse til at et barns trivsel og læring sættes på dagsorden.

Tale/høre-konsulent Karina Strøm (ASF) tlf. 41 91 11 66

Tale/høre-konsulent Heidi Skov (hovedskolen) tlf. 41 91 21 35 

Skolepsykolog Celine Høgsbro Nielsen tlf. 4191 2143

Skolepsykolog Rasmine Arildsen tlf. 41 91 2087

Sundhedsplejerske Carina Mehlum Sørensen tlf. 41 91 26 58

Forebyggende socialrådgiver Ann Bonnerup Dalsgaard tlf. 41 91 15 75

SSP-samarbejdet på Biersted Skole.

SSP-samarbejdet er betegnelsen for det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet. 

Der afholdes fire årlige møder på skolen, hvor repræsentanter fra ovenstående deltager. Desuden deltager SPP-medarbejdere fra Gjøl og Nørhalne Skole.

Skolens SSP-medarbejdere er Betina Reiche og Jannie Stoltze.