Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen udarbejder principper og overordnede rammer for hvordan skolen skal fungere. Eksempelvis godkender bestyrelsen:

  • Hvordan det budget kommunalbestyrelsen tildeler skolen skal anvendes.
  • Fordelingen af det tildelte timetal til de forskellige fag og klasser.

 

Der er indgået en samarbejdsaftale med børnehaven om overgangen fra børnehave til skole og skolefritidsordning.

Endvidere er der indgået samarbejdsaftale med Nørhalne og Gjøl Skole om indslusning af de elever, der kommer til Biersted Skole for at gå i 7. - 9. klasse.

Principper og samarbejdsaftaler findes på skolen hjemmeside under principper.

Alt det, bestyrelsen beslutter, skal være i overensstemmelse med folkeskoleloven og de retningslinier, der vedtages i kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen deltager ved ansættelse af det pædagogiske personale på skolen. Dette gælder også ved ansættelser i skolefritidsordningen.

Skolebestyrelsen aflægger hvert år en skriftlig beretning, som bliver fremlagt på det første forældremøde i afdelingerne. Årsberetningen kan ses på skolens hjemmeside.

Den daglige drift af skolen står skolelederen for, og hun må i sine beslutninger tage hensyn til de rammer, som skolebestyrelsen har sat. I det daglige samarbejder bestyrelsen og skoleledelsen om mange forskellige forhold vedrørende skolens mangfoldige liv.

For alles trivsel er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem forældre og skole.

 

Skolebestyrelsen, der holder møde ca. en gang om måneden, består af 7 forældrerepræsentanter, der alle er kontaktpersoner til en afdeling. De deltager i det første forældremøde i den pågældende afdeling for på denne måde at styrke kontakten mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen.

Ud over de syv forældre består bestyrelsen af to elevrepræsentanter og to medarbejderre-præsentanter. Desuden deltager skolens ledelse i bestyrelsens møder.

Forældre i skolebestyrelsen er valgt for en fireårig periode. Biersted Skole har forskudt skolebestyrelsesvalg hvert andet år.

Elev- og medarbejderepræsentanterne vælges for ét skoleår ad gangen.

Dokumenter

Skolebestyrelsesmedlemmer

Shape Created with Sketch.

Årsberetning 2018-19

Shape Created with Sketch.

Årsberetning 2019-20

Shape Created with Sketch.

Årsberetning 2020-21

Shape Created with Sketch.

Årsberetning 2021-22

Shape Created with Sketch.

Årsberetning 2022-23

Shape Created with Sketch.